Convert
Quart [US liq] to Quart [US dry]

Quart [US liq]

=

Quart [US dry]