Convert
Quart [US liq] to Gill [UK]

Quart [US liq]

=

Gill [UK]