Convert
Quart [US liq] to Gallon [US dry]

Quart [US liq]

=

Gallon [US dry]