Convert
Quart [US dry] to Quart [US liq]

Quart [US dry]

=

Quart [US liq]