Convert
Quart [US dry] to Gallon [US liq]

Quart [US dry]

=

Gallon [US liq]