Convert
Gallon to Pint [US liq]

Gallon

=

Pint [US liq]